Wie zijn wij?

Fifty-One International zet zich al sedert 1966, in volle euforie van De Golden Sixties, toen de sociale en economische welvaart geen grenzen scheen te hebben,
vrijwillig en daadwerkelijk in voor de minderbedeelden, voor de personen met een beperking en voor de kinderen. Vanaf het begin zijn Vriendschap, Achting en
Verdraagzaamheid de waarden waar we voor gaan en waar we voor staan. Ze zijn elke keer opnieuw de drijfveer en de rode draad in al onze acties. Service-club Fifty-One Hasseletum is bijna 20 jaar actief in Hasselt en omstreken.

Wat zijn onze doelstellingen?

  • Bevorderen van Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid.
  • Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.
  • Dienen door het steunen en begeleiden van initiatieven.

Deze doelstellingen worden door elk lid onderschreven en vormen de basis van de werking van de beweging. Om deze doelstellingen te verwezenlijken , zetten de Clubs een waaier van culturele, sportieve en recreatieve activiteiten op om de nodige financiële middelen te genereren.

Onze tweewekelijkse vergaderingen dienen in de eerste plaats om projecten te detecteren, ze te onderzoeken en voor te dragen om dan een beslissing te nemen en de weerhouden voorstellen ook daadwerkelijk financieel te ondersteunen. Daarnaast trachten we een diversiteit aan thema’s op de agenda te plaatsen, gaande van cultuur, geschiedenis, wetenschappelijke thema’s tot actuele onderwerpen. Tevens worden op regelmatige basis sprekers uitgenodigd die rond specifieke onderwerpen hun kennis en mening kunnen geven.

We zijn er trots op om te dienen door onze hulp te bieden waar het nodig is. Laat ons een warm hart tonen in deze  maatschappij.

Fifty-One wil uitdrukkelijk internationaal zijn, in de overtuiging dat men overal mensen van goede wil aantreft en dat vriendschap geen grenzen kent.

Los van alle filosofische, raciale of politieke overwegingen wil Fifty-One International zich inspannen voor een betere verstandhouding tussen de mensen . Dit wordt betracht door elkaar beter te leren kennen en zich ten dienste te stellen van een gemeenschappelijk ideaal.

De beweging is opgebouwd uit mannen en vrouwen die in een sfeer van oprechte vriendschap en drang naar menselijke verrijking, de hoogste morele waarden promoten.

Onze beweging zet zich het hele jaar in om fondsen te werven voor sociale projecten en goede doelen. Wij noemen het graag “dienst aan de gemeenschap”.

FACEBOOK

DIENST AAN DE GEMEENSCHAP

Dienst aan de Gemeenschap is de verwezenlijking van één van de belangrijkste doelstellingen van de beweging en neemt een belangrijke plaats in bij de werking van elke Club en elk district. Dienst aan de Gemeenschap geeft een grote morele dimensie aan onze beweging. De projecten zijn van velerlei aard, zoals:

  • verlenen van morele en praktische steun aan anders-validen en zieken of hulpbehoevenden.
  • steun aan de sociaal minder bedeelden in onze maatschappij
  • aanmoedigen van studenten bij de verwezenlijking
    van hun objectieven / culturele vorming.

VRIENDSCHAP, ACHTING EN VERDRAAGZAAMHEID

LID WORDEN?

Herken je je in onze doelstellingen, onderschrijf je onze waarden en wil je graag meewerken om die te realiseren, neem dan contact op met een van onze leden of stuur een mailtje naar ons contactadres: klik hier

Om de werking en de leden van de club beter te leren kennen , word je uitgenodigd een paar vergaderingen bij te wonen. Je krijgt ook een peter of meter toegewezen die je meer wegwijs kan maken.

Laatste nieuwtjes en updates?

Voor de laatste info en updates bestaat er geen communicatievorm zo snel en interactief als onze Facebook “Hasseletum” pagina! Vergeet ons zeker niet verder te volgen en LIKE ons op Facebook.